Financiële steun

Op welke vergoedingen en regelingen kun je als mantelzorger aanspraak maken?

 

 

Als mantelzorger kunt u aanspraak maken op een aantal regelingen of vergoedingen. Zo zijn er vergoedingen voor reizen en parkereren en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij:

 

Mezzo financiele vergoedingen voor mantelzorgers

Stichting Grip op de Knip


Stichting ‘Grip op de Knip Katwijk’‘ is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van financiële hulpverlening. Zij zijn lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk tracht de Stichting ‘Grip op de Knip Katwijk’de situatie van de mensen structureel te verbeteren.

website Grip op de Knip

 

Iedere maandag van 10.00-11.30 uur houden zij spreekuur op de Nassaudreef 38 a in Kawijk in het onderkomen van Stichting huurdersbelang Duinstreek.
 

De Formulierenbrigade


Hebt u recht op financiële steun?
Als u een laag inkomen hebt, hebt u misschien wel recht op financiële steun. Maar vindt u het invullen van de formulieren moeilijk? De Formulierenbrigade helpt u gratis bij het invullen van formulieren. De formulierenbrigadier kijkt samen met u naar de regelingen en voorzieningen waar u recht op hebt. Tevens kan de Formulierenbrigade helpen bij het op orde brengen van uw thuisadministratie, met als doel dat u leert dit in de toekomst mogelijk zelf te doen.

Voor wie?
De Formulierenbrigade is er voor alle Katwijkers, maar vooral voor mensen met een (erg) laag inkomen.

Aan welke formulieren moet u denken?
Staat uw formulier niet in de lijst en twijfelt u? Neem dan gerust contact met hun op.

Zorg- en huurtoeslag
Bijzondere bijstand
Kinderopvangtoeslag
Langdurigheidstoeslag
Collectieve ziektekostenverzekering
Heffingskortingen Belastingdienst
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Vergoeding chronisch zieken, gehandicapten en ouderen
Vergoeding schoolgaande kinderen
Tegemoetkoming schoolkosten (WTOS)
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Nabestaandenuitkering (Anw)
 

 

kijk op de website van de gemeente Katwijk voor opening en spreekuren

Ontvang de Nieuwsbrief



Komt u donderdag 21 september even langs op het pop up informatiepunt dementie?

19-9-2017 Komt u donderdag 21 septemberg even langs op het pop up informatiepunt Dementie? U bent hier welkom met uw vragen en ver... >>

Vergeet u niet de blijk van waardering aan te vragen voor 30 november 2017?

12-9-2017 De warmste mantel is onzichtbaar. En wordt elke dag door ontelbare mantelzorgers om de schouders gehangen van ontelbare... >>

Welzijnskwartier brengt weer nieuwsbrief uit

7-9-2017 Lees hier onze laatste... >>

Heeft u adviezen voor de Vegro als mantelzorger?

27-7-2017 Op vrijdag 22 september vanaf 13.00 uur organiseert de Vegro, thuiswinkel voor uw hulpmiddelen, op een nog nader te bep... >>

Marente organiseert de Lunch en Leer met als thema hersenletsel

27-7-2017 Marente organiseert de Lunch en Leer met als thema hersenletsel Welke invloed heeft hersenletsel op het dagelijks leve... >>