Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning

 

dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 14.00 uur telefonisch bereikbaar

op 071-4033323

of mail naar info@mantelzorgsteunpunt.nl

 

Sociaal werker mantelzorgondersteuning

Annabel Gerritsen

Email: annabelgerritsen@welzijnskwartier.nl

 

Sociaal werker mantelzorgondersteuning

Asli Filiz

Email: Aslifiliz@welzijnskwartier.nl

 

Sociaal werker mantelzorgondersteuning

Rowenda Jooren

Email: Rowendajooren@welzijnskwartier.nl

 

 

 

Inloopspreekuur zonder afspraak

Elke dinsdag 10.00 -11.30 uur

 

Bezoekadres:

Callaoweg 1

2223 AS  Katwijk

tel.: 071-4033323

 

 

 

 

 

 

 
 


Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

 

De WMO

De Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is regelgeving die er voor zorgt dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.

Vanaf 1 januari 2015 gaat de gemeente taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Het gaat hierbij om begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De AWBZ betaalt dan alleen nog de zwaarste, langdurige zorg. Lichtere zorg gaat dan naar gemeenten (de nieuwe WMO) of naar de zorgverzekering.

De taakverdeling ziet er vanaf 2015 zo uit:

 • Gemeenten: zorg aan huis.
  Gemeenten gaan zorgen voor de ondersteuning en (een klein deel van) de persoonlijke verzorging aan huis. De gemeente betaalt alleen nog de huishoudelijke hulp als u een laag inkomen heeft.
 • Zorgverzekeraars: medische zorg.
  De zorgverzekering regelt medische zorg, zoals persoonlijke verzorging en verpleging.
 • Rijksoverheid: langdurige, zware zorg.
  Er komt een nieuwe wet voor de meest kwetsbare mensen met een beperking in instellingen: ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen die echt niet thuis kunnen blijven wonen. Deze nieuwe wet, Wet Langdurige Zorg, gaat de huidige AWBZ vervangen.

Veranderen

Om inwoners zorg te kunnen bieden, krijgt de gemeente van het Rijk geld. De gemeente krijgt in 2015 in verhouding minder geld om binnen de nieuwe Wmo juist meer zorgtaken uit te voeren. Daarom moet de gemeente veranderen. Voor wat betreft de nieuwe Wmo 2015 gaat het onder andere om de volgende veranderingen:

 • De gemeente ondersteunt alleen nog bij hulp bij het huishouden als u het echt niet kunt betalen en als u het echt nodig heeft.
 • Individuele begeleiding, groepsbegeleiding (dagbesteding) inclusief vervoer en kortdurend verblijf komt als nieuwe taak vanuit het Rijk (AWBZ) naar de gemeente (Wmo).
 • De gemeente biedt vanaf 2015 een nieuwe regeling voor de tegemoetkoming in hoge zorgkosten aan ter vervanging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (Cer);
 • Het mantelzorgcompliment in de huidige vorm wordt afgeschaft. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers.

meer informatie vind u op de website van de Gemeente Katwijk

Ontvang de NieuwsbriefTeam Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning zet Katwijkse mantelzorgers in het zonnetje

15-11-2017 Persbericht 15 november 2017 Op zaterdag 11 november werden de Katwijkse mantelzorgers tijdens de Dag van de mantel... >>

Komt u langs op ons pop up spreekuur?

2-11-2017 koffie, koffie, lekker bakje koffie! Aanstaande zaterdag 4 november schenken wij koffie samen met Welzijnskwartier ma... >>

Inspiratiebijeenkomst Werk en Mantelzog

24-10-2017 Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning organiseert op dinsdag 28 november in Huys te Britten te Katwijk van 8.30 uur t... >>

Dag van de mantelzorg 2017

28-9-2017 Geachte mantelzorger, Hierbij nodigen wij u van harte uit om op zaterdag 11 november a.s. aanwezig te zijn op de dag... >>