Belangenbehartiging

mantelzorgersbelangen

 • Publicaties rond mantelzorg van het Tympaan Instituut
 • Regionale Platforms voor belangenbehartiging
 • www.mezzo.nl Landelijke koepelorganisatie voor mantelzorgers
 • www.patientenvereniging.pagina.nl Alle patientenverenigingen
 • www.consumentendezorg.nl De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) heeft in 2009 deze website gelanceerd om samen met patiënten de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Patiënten kunnen er hun ervaringen over ziekenhuizen en verpleeghuizen delen met anderen. "Verhalen van andere patiënten zeggen meer dan cijfers," vertelt een patiënte: ,,Ik loop wegens posttraumatische dystrofie al twintig jaar bij verschillende pijnpoli's. Ik voel me nu serieus genomen. Dat maakt je sterker. Ik heb zelfs een eigen site opgezet om mijn ervaringen te delen."
 • www.handvestburgerschap.nl op deze site wil het minisiterie van BZK met iedere Nederlander in gesprek over vier thema's: respect, betrokkenheid bij elkaar, gerichtheid op de toekomst en inzet voor de samenleving. Op de site probeert BZK te definiëren wat goed burgerschap is en welke rechten en verantwoordelijkheden daar volgens de Nederlander bij horen.

 

Belangen van de verzorgde

Als een meerderjarige door lichamelijke of psychische oorzaken niet voor zichzelf kan zorgen en / of niet voor zijn persoonlijke of financiële belangen kan opkomen, kan een mentor, bewindvoerder of curator daarover waken.

 

patientenrechten
 • Juridische keuzehulp op www.consumentendezorg.nl met uitleg over rechten en plichten van patiënten, rechten van kinderen en ouders, medisch dossier, second opinion, klachten over de zorg en zorgverzekering
 • www.kiesbeter.nl/patientenrechten rond behandeling, zorgdossier, hoe men met je omgaat, keuze van zorgverlener, doorverwijzing, overplaatsing of ontslag, bereikbaarheid en organisatie van de zorg
 • www.clientenrechten.nl Kent u uw rechten in de zorg? Links naar 5 belangenorganisaties voor de zorgcliënten.
 • www.juridischsteunpunt.nl voor chronisch zieken en gehandicapten helpt bij complexe regels rond sociale zekerheid, zorg, wonen, vervoer, onderwijs en belasting.
 • formulierenbrigade  Katwijk via website 
 • www.lastvandeoverheid.nl  Hier kunt u klagen over administratieve lasten, moeilijke formulieren, tegenstrijdige regels en procedures

 

Ouderenmishandeling

Ontvang de NieuwsbriefKomt u donderdag 21 september even langs op het pop up informatiepunt dementie?

19-9-2017 Komt u donderdag 21 septemberg even langs op het pop up informatiepunt Dementie? U bent hier welkom met uw vragen en ver... >>

Vergeet u niet de blijk van waardering aan te vragen voor 30 november 2017?

12-9-2017 De warmste mantel is onzichtbaar. En wordt elke dag door ontelbare mantelzorgers om de schouders gehangen van ontelbare... >>

Welzijnskwartier brengt weer nieuwsbrief uit

7-9-2017 Lees hier onze laatste... >>

Heeft u adviezen voor de Vegro als mantelzorger?

27-7-2017 Op vrijdag 22 september vanaf 13.00 uur organiseert de Vegro, thuiswinkel voor uw hulpmiddelen, op een nog nader te bep... >>

Marente organiseert de Lunch en Leer met als thema hersenletsel

27-7-2017 Marente organiseert de Lunch en Leer met als thema hersenletsel Welke invloed heeft hersenletsel op het dagelijks leve... >>