Belangenbehartiging

mantelzorgersbelangen

 • Publicaties rond mantelzorg van het Tympaan Instituut
 • Regionale Platforms voor belangenbehartiging
 • www.mezzo.nl Landelijke koepelorganisatie voor mantelzorgers
 • www.patientenvereniging.pagina.nl Alle patientenverenigingen
 • www.consumentendezorg.nl De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) heeft in 2009 deze website gelanceerd om samen met patiënten de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Patiënten kunnen er hun ervaringen over ziekenhuizen en verpleeghuizen delen met anderen. "Verhalen van andere patiënten zeggen meer dan cijfers," vertelt een patiënte: ,,Ik loop wegens posttraumatische dystrofie al twintig jaar bij verschillende pijnpoli's. Ik voel me nu serieus genomen. Dat maakt je sterker. Ik heb zelfs een eigen site opgezet om mijn ervaringen te delen."
 • www.handvestburgerschap.nl op deze site wil het minisiterie van BZK met iedere Nederlander in gesprek over vier thema's: respect, betrokkenheid bij elkaar, gerichtheid op de toekomst en inzet voor de samenleving. Op de site probeert BZK te definiëren wat goed burgerschap is en welke rechten en verantwoordelijkheden daar volgens de Nederlander bij horen.

 

Belangen van de verzorgde

Als een meerderjarige door lichamelijke of psychische oorzaken niet voor zichzelf kan zorgen en / of niet voor zijn persoonlijke of financiële belangen kan opkomen, kan een mentor, bewindvoerder of curator daarover waken.

 

patientenrechten
 • Juridische keuzehulp op www.consumentendezorg.nl met uitleg over rechten en plichten van patiënten, rechten van kinderen en ouders, medisch dossier, second opinion, klachten over de zorg en zorgverzekering
 • www.kiesbeter.nl/patientenrechten rond behandeling, zorgdossier, hoe men met je omgaat, keuze van zorgverlener, doorverwijzing, overplaatsing of ontslag, bereikbaarheid en organisatie van de zorg
 • www.clientenrechten.nl Kent u uw rechten in de zorg? Links naar 5 belangenorganisaties voor de zorgcliënten.
 • www.juridischsteunpunt.nl voor chronisch zieken en gehandicapten helpt bij complexe regels rond sociale zekerheid, zorg, wonen, vervoer, onderwijs en belasting.
 • formulierenbrigade  Katwijk via website 
 • www.lastvandeoverheid.nl  Hier kunt u klagen over administratieve lasten, moeilijke formulieren, tegenstrijdige regels en procedures

 

Ouderenmishandeling

Ontvang de NieuwsbriefTeam Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning zet Katwijkse mantelzorgers in het zonnetje

15-11-2017 Persbericht 15 november 2017 Op zaterdag 11 november werden de Katwijkse mantelzorgers tijdens de Dag van de mantel... >>

Komt u langs op ons pop up spreekuur?

2-11-2017 koffie, koffie, lekker bakje koffie! Aanstaande zaterdag 4 november schenken wij koffie samen met Welzijnskwartier ma... >>

Inspiratiebijeenkomst Werk en Mantelzog

24-10-2017 Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning organiseert op dinsdag 28 november in Huys te Britten te Katwijk van 8.30 uur t... >>

Dag van de mantelzorg 2017

28-9-2017 Geachte mantelzorger, Hierbij nodigen wij u van harte uit om op zaterdag 11 november a.s. aanwezig te zijn op de dag... >>