Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning

 

dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 14.00 uur telefonisch bereikbaar

op 071-4033323

of mail naar info@mantelzorgsteunpunt.nl

 

Sociaal werker mantelzorgondersteuning

Annabel Gerritsen

Email: annabelgerritsen@welzijnskwartier.nl

 

Sociaal werker mantelzorgondersteuning

Asli Filiz

Email: Aslifiliz@welzijnskwartier.nl

 

Sociaal werker mantelzorgondersteuning

Rowenda Jooren

Email: Rowendajooren@welzijnskwartier.nl

 

 

 

Inloopspreekuur zonder afspraak

Elke dinsdag 10.00 -11.30 uur

 

Bezoekadres:

Callaoweg 1

2223 AS  Katwijk

tel.: 071-4033323

 

 

 

 

 

 

 
 


Bijeenkomsten voor mantelzorgers

Actieweek eenzaamheid en dementie 21 september t/m 1 oktober 2017

 

Doe mee en kom langs!

 

Van 21 september t/m 1 oktober 2017 is het actieweek in gemeente Katwijk. Tijdens deze ‘week’ worden er in onze gemeente door vele lokale organisaties activiteiten georganiseerd en is er de mogelijkheid om kennis te maken met verschillende activiteiten en organisaties, die iets organiseren om eenzaamheid te voorkomen of te bestrijden. Het volledige programma van de actieweek staat op 12 september in de Katwijk Speciaal en op 14 september in de Rijnsburger en op www.welzijnskwartier.nl.

 

Jongerenwerk Welzijnskwartier organiseert iedere donderdagavond activiteit voor kinderen met een lichte beperking

 

Buurtcentrum de Schelp (Suurmondstraat 1) is elke donderdagavond van 19.30-21.30 uur geopend speciaal voor jongeren met een lichte beperking. Onder begeleiding van een jongerenwerker van het Welzijnskwartier kunnen ze onder meer tafeltennissen, darten, gamen en film kijken. Verder kunnen ze ervaren wat het is om een dj te zijn en disco te draaien of hoe ze hun nagels en haren mooi kunnen maken. De entree is gratis en er wordt geen alcohol geschonken. Ouders die nog vragen hebben kunnen contact opnemen met jongerenwerker Cor van Duijvenbode van het Welzijnskwartier op telnr: 06-12619553

 
 
 

 

GGZ Riverduinen start cursus voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

Persbericht GGZ Rivierduinen

 

18 maart 2016

 

Start cursus voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

Vanaf 4 april (week 14) start bij voldoende aanmeldingen in Leiden, Gouda, Katwijk en Alphen aan den Rijn een cursus voor kinderen van 8 tot 12 jaar die een ouder hebben met psychische of verslavingsproblemen. De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd.

 

Kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders, vaak afgekort tot KOPP/KVO, merken veel van de problemen van hun ouders. In de KOPP/KVO cursus leren zij wat de ziekte van hun ouder inhoudt, en hoe zij er mee om kunnen gaan. Dit om te voorkomen dat de kinderen zelf problemen ontwikkelen. De kinderen kunnen onderling ervaringen uitwisselen en elkaar tips geven. Ook krijgen ze uitleg over verschillende psychiatrische diagnoses en over verslaving.

 

Praktische informatie

De KOPP/KVO cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 15:30 tot 17:00 uur die plaatsvinden bij GGZ Kinderen en Jeugd in Leiden, Gouda, Katwijk en Alphen aan den Rijn. Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats in week 12 of 13 en na afloop een eindgesprek, in week 25 of 26. Zowel ouders als verwijzers kunnen kinderen aanmelden. Deelname is gratis.

Informatie en aanmelden: bel 0182 56 05 25 of mail naar preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl. Tijdig aanmelden is nodig vanwege de kennismakingsgesprekken.

 

Op www.rivierduinen.nl/agenda staat meer informatie over voorlichtingsavonden en cursussen bij GGZ Rivierduinen.

Topaz organiseert ondersteuningsgroep dementie

Bent u mantelzorger voor iemand met een vorm van dementie? Wilt u meer weten ?

In september  2016 start de gespreksgroep voor familieleden en mantelzorgers van mensen met een dementie die nog thuis wonen en/of een vorm van dagopvang bezoeken.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er informatie gegeven over de veranderingen die de dementie en het omgaan ermee met zich meebrengt. Ook is er ruimte voor uw eigen inbreng en is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en tips.

In de gespreksgroep komen in vier bijeenkomsten de volgende onderwerpen aan bod:
• informatie over de verschillende vormen van dementie
• hoe om te gaan met veranderd gedrag
• praktische zaken bijvoorbeeld: mentorschap, bewindvoering, volmacht, indicatie en inzetten van hulp.
• veiligheid in en om huis
• verwerking
• evenwicht tussen draagkracht en draaglast
• communicatie
• tips voor activiteiten

Wanneer en waar
De bijeenkomsten vinden plaats in Topaz, Overduin, Nachtegaallaan 5 in Katwijk: 
Woensdag 21 en 28 september, 5 en 12 oktober van 13.30 tot 15.00 uur in de vergaderruimte (boven in de gang bij de receptie) in Overduin, Nachtegaallaan 5, 2225 SX, Katwijk.

De gespreksgroep wordt begeleid door Corrie van Dijk (maatschappelijk werker) en Quirine Slik (psycholoog). Deelname is gratis en het wordt gewaardeerd als u bij alle bijeenkomsten aanwezig kunt zijn.

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Corrie van Dijk (maatschappelijk werk) of Quirine Slik (psycholoog) 
Tel: 071-4056111
Mail: c.vandijk@topaz.nl of q.slik@topaz.nl

 

Activiteiten voor mantelzorgers met kinderen in de basisschool leeftijd

 

 

Autisamen organiseert activiteiten voor kinderen met autisme in de leeftijd van de basisschool en hun ouders/verzorgers.

 

 

Inschrijven gaat altijd via ons mailadres: autisamen@gmail.com

Ga hier naar de website voor de activiteiten

 

UItjes Rode Kruis uitstapjes 2015 van de afdelingen Duin en Bollenstreek en Katwijk

 
 
Het Rode Kruis organiseert groepuitstapjes speciaal voor mensen die er zelf niet gemakkelijk opuit gaan. Geldt dat ook voor u, dan bent u van harte uitgenodigd.
 
d
 
Voor het vervoer en entree zorgen zij. Er zijn vrijwilligers aanwezig voor de begeleiding. Als u graag begeleid wilt worden door een kennis of een familielid dan kunt u dit aangeven. Voor de begeleider wordt ook een deelnemersprijs gevraagd.
 
Aanmelden kan elke dinsdag tussen 14.00-16.00 uur op telefoonnummer: 071-4080090. Buiten kantooruren kunt u een boodschap inspreken. Het emailadres is rodekruisuitstapjes@xs4all.nl

Ontmoetingsgroepen voor ouders door de MEE

 

 

 

 

 

 

zo bereik je de MEE in Katwijk

Alzheimercafe Katwijk programma 2014/2015

 
 
 

Alzheimer cafe Katwijk

Alzheimer cafe is een ontmoetingsplek waar informele bijeenkomsten worden georganiseerd voor mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en belangstellenden. Men kan elkaar in ongedwonger sfeer ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over dementie.

programma september 2016-juni 2017

woe 14 september een niet pluisgevoel
woe 12 oktober, vormen van dementie, stellen van diagnose
woe 9 november ondersteuning en respijtzorg
woe 14 december, wet en regelgeving dementie
woe 11 januari veilig in en om huis
woe 8 feb een mantelzorger aan het woord
woe 12 april medicatie bij dementie
woe 10 mei als het leven anders loopt
woe 14 juni mogelijkheden met dementie

Bijeenkomsten vinden plaats in de Zwanenburg te Katwijk.
Inloop vanaf 19.00 uur
start: 19.30 uur
einde: 21.30 uur
aanmelden is niet nodig toegang gratis.

 
   

 

Voor meer info neem contact op met Corrie van Dijk van Topaz Overduin, 071-4056111 of email c.wassenaar@topaz.nl

 

Parkinson cafe in Oegstgeest

Parkinson Cafe
Mensen met Parkinson, hun mantelzorgers en andere belangstellenden, zijn  iedere derde donderdag van de maand van 13.30-16.30 welkom in het Parkinson Café Oegstgeest.Iedere bijeenkomst krijgt zijn eigen thema.  Dit Café biedt mensen uit Oegstgeest en omliggende gemeenten de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. De bijeenkomsten vinden plaats in de grote zaal van Wijckerslooth, van Wijckerslootplein 1 te Oegstgeest. Meer info: Jolanda van Gorkum tel. 071-5178438 email.: jvangorkum@diaconessenhuis.nl

GGZ voorlichtingsbijeenkomsten diverse onderwerpen


GGZ organiseert diverse voorlichtingsbijeenkomsten!

Wanneer u worstelt met psychische problemen wilt u daar zo snel mogelijk van af. We weten inmiddels dat het beter is om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Dan is snel en betrekkelijk eenvoudig herstel nog mogelijk. Maar eigenlijk is het nog beter om problemen voor te zijn. Gezond zijn en gezond blijven. Een ander woord hiervoor is preventie. De afdeling Preventie GGZ Leiden richt zich onder andere op mensen met lichte klachten, hun familie en andere betrokkenen.
 

Preventie GGZ Leiden

Tel 071 890 81 69
Fax 071 890 81 01
Sandifortdreef 19
Postbus 750
2300 AT Leiden 

 

ga hier naar de website van Katwijk

Data autisme cafe


 

 

 

 

 

 

 

Het Autismecafé is een initiatief dat als doel heeft om ouders en mensen met autisme te ondersteunen. De kracht van het initiatief zit in de formule: ouders vóór ouders. Dat houdt in dat ouders de touwtjes in handen hebben en de invulling van de avond bepalen: zij dragen thema's aan voor de avonden, zijn aanwezig om andere ouders te woord te staan en formuleren vragen om aan deskundigen voor te leggen. De ervaringen van ouders vormen een belangrijk vertrekpunt voor de invulling van de avonden.

De visie van het Autismecafé bestaat uit de volgende kernpunten:
•Lotgenotencontacten: ouders en (partners van) autisten kunnen ervaringen uitwisselen en begrip en herkenning vinden.
•Voorkoming van isolement: het leggen van contacten met diverse partijen voorkomt dat ouders geïsoleerd raken.
•Laagdrempelige voorziening: ouders kunnen dicht bij huis zonder betaling en zonder aanmelding vooraf binnenlopen. Voor veel ouders is het vaak een eerste stap op zoek naar informatie en ondersteuning.
•Ouders vervullen een centrale rol: de organisatie en uitvoering van de bijeenkomsten ligt in handen van ouders. Ouders nemen zélf het initiatief (empowerment) en bepalen zélf de inhoud van de voorlichting en de informatie op het gebied van autisme.
•Signaleren van knelpunten bij en behoeftes van ouders: het inventariseren van knelpunten en behoeftes onder ouders levert nieuwe onderwerpen voor een volgend café.
•Thema's zijn ondersteunend aan de opvoeding en begeleiding van kinderen: er komen thema's aan bod die ondersteunend zijn aan de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme van 0-20 jaar.
•Professionele gespreksbegeleiding: de gespreksleiding van de avonden is in handen van een professionele (onafhankelijke) gespreksbegeleid(st)er.
•Ouders die als vrijwilliger actief zijn bij een van de Autismecafés, of ouders die zelf een Autismecafé willen starten worden daarbij ondersteund door Stichting Ovaal.0628476327

 

 

 

Autismecafe Leiden Locatie DAC

Flevoweg 5
2318 BZ
Leiden
Tanya Arts
06 31349583
tanya.arts@gmail.com

Cursussen en activiteiten Marente

 

Cursussen en Activiteiten Marente

 

Met de cursussen en activiteiten van Marente bent u actief bezig met gezond leven, ontspannen en preventie van klachten.
Of het nu de cursus Omgaan met een chronische ziekte, Yoga 50+ of de iPad cursus is, bij Marente zit u goed.

Meer informatie en een overzicht van onze cursussen en activiteiten vindt u op www.marente.nl/cursussen

 

School voor mantelzorgers:

 

Marente heeft een school opgericht voor mantelzorgers in de zorg. Deze school biedt cursussen en workshops voor de basisvaardigheden van zorgverlening. Het is voor iedereen die voor een ander zorgt en daar beter in wil worden.

 

lees meer over de bijeenkomsten die worden gehouden op de website van Marente

 

Buurtcentrum de Schelp

 

 

Buurtcentrum De Schelp

De functie van het buurtcentrum is het bieden van een ontmoetingsplek aan de bewoners in de wijk Hoornes Noordoost. Een plek waar iedereen, jong en oud, terecht kan met vragen of problemen, voor hulp of gewoon omdat men even met iemand een praatje wilt maken of een kopje koffie wilt drinken. Want met een terugtredende overheid is men tegenwoordig steeds meer op elkaar aangewezen. Het buurtcentrum is een middel dat mensen kan verbinden, waar men hulp kan vragen of bieden, waar kwetsbare bewoners ondersteuning kunnen vinden van vitale bewoners. Kortom , een plek waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten, waar mensen elkaar ontmoeten! Waar mensen worden gemotiveerd mee te doen aan de samenleving. Meedoen betekent sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling, versterken sociale vaardigheden, versterken van de eigen kracht, dat uitmond in het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor (samen)leven, (samen)wonen en woonomgeving.

 

In het buurtcentrum is een wijkteam aanwezig, die bewoners ondersteunt bij het opzetten van activiteiten, informatie en advies verstrekt, maar ook een luisterend oor biedt. Heeft u vragen, opmerking en/of ideeën voor een activiteit, neem dan gerust contact op. Het wijkteam is maandag t/m donderdag vanaf 10.00 uur aanwezig in het buurtcentrum.

 

De Eettafel.

De Eettafel bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die iedere dinsdagavond een lekkere en gezonde warme maaltijd koken voor mensen uit de buurt. Via de eettafel worden de onderlinge relaties tussen buurtbewoners bevorderd, samenzijn en ontmoeting staan voorop. De eettafel is iedere dinsdag van 17.30 tot 20.00 uur. Buurtbewoners moeten zich wel van te voren inschrijven bij de Schelp.

 

Kinderactiviteit.

Voor de kinderen van 4 tot 11 jaar wordt er op woensdagmiddag (1x per 14 dagen) van 13.00 tot 14.30 uur een activiteit georganiseerd door een aantal buurtbewoners. Een activiteit waarbij kinderen en ouders van verschillende culturele achtergrond elkaar ontmoeten.

 

Moederkindcentrum Femke

Het Moederkindcentrum is dé ontmoetingsplek voor vrouwen en jonge kinderen (tot 4 jaar). Onder begeleiding van vrijwilligsters worden de vrouwen ontvangen en door middel van activiteiten kunnen de bezoeksters met elkaar in contact komen. Tijdens de schoolvakanties is het Moederkindcentrum gesloten.

 

Programma Femke:
Maandag
            09.30 tot 11.30 uur          Kleding zelf verstellen/naaien

                               13.30 tot 15.30 uur          Computerclub

Dinsdag               09.30 tot 11.30 uur          Koffieochtend

                               09.30 tot 11.30 uur          Massage

15.30 tot 16.30 uur          Voorlezen voor kinderen van 3 tot 10 jaar

Woensdag         09.30 tot 11.00 uur          Beauty ochtend

’s middags gesloten

Donderdag         09.30 tot 11.30 uur          Leeskring

                               09.30 tot 11.30 uur          Workshop Mandala

13.30 tot 15.30 uur         Koffiemiddag

Vrijdag                 09.30 tot 11.30 uur          Praatgroep

’s middags gesloten

 

 

Tienerinloop Factory

De Factory is een huiskamerproject waar onder leiding van het jongerenwerk een veilige en gezellige plek gecreëerd wordt voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Bij de Factory kunnen tieners elkaar ontmoeten, hun verhaal kwijt, meedoen aan activiteiten, zelf activiteiten ontplooien en ontspannen na een drukke dag. De Factory is open op maandagmiddag en woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur.

 

Formulierenbrigade

Bij de formulierenbrigade kunt u hulp krijgen bij het invullen van (aanvraag)formulieren voor verschillende regelingen en voorzieningen. Ook kan men hier terecht voor meer informatie en kan er gekeken worden op welke regelingen/voorzieningen u eventueel recht hebt. De hulp is gratis.

Op dinsdag (10.00 uur-12.00 uur en van 13.30 uur-17.00 uur) en donderdag (09.00 uur-12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur) zijn zij te vinden in het buurtcentrum De Schelp.

 

Buurtcentrum de Schelp

Suurmondstraat 1
Telefoon: 071 8894461
Contactpersoon: Margriet Rous (margrietrous@welzijnskwartier.nl)
Email: deschelp@welzijnskwartier.nl
Volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/BuurtcentrumdeSchelpKatwijk

 

Vereniging HCHWA-D (Katwijkse ziekte)

Aafke Potters beheert het zorgloket. U kunt iedere woensdagmorgen van 9..30 tot 12.00 uur terecht bij het telefonisch spreekuur van het zorgloket.  Zij begeleidt als casemanager gezinnen, families en patienten. Wilt u lid worden van deze vereniging of wenst u ondersteuning? U kunt haar bellen op 06-22062560 of mail haar zorgloket@hchwa-d.nl. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen stuur dan een bericht aan info@hchwa-d.nl

 

Data inloopavond

19maart

23 april

21 mei

25 juni

24 september

29 oktober

26 novemberj

 

 

 

 

alle avonden zijn in de Roskam

 

Het AD(H)D Ouderscafe

 

Voor wie?
Ouders en (volwassen) familieleden van jongeren vanaf 11 jaar met AD(H)D of soortgelijke kenmerken.

Waarom?
Opvoeden gaat gepaard met uitdagingen. Deze uitdagingen zijn des te groter bij kinderen met extra behoefte aan structuur en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij AD(H)D. Als ouders heb je veel ervaring maar kun je ook vragen hebben; dit samen delen maakt wijzer.

Data: dinsdagavond
- 29 maart
- 24 mei
- 27 september
- 29 november

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: CJG Katwijk, ’t Kwadrant, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk
Thema: Elke avond bespreken we in het eerste uur een thema. Zie voor de thema’s de Facebookpagina.

@adhdouderscafe

Organisatie:
AD(H)D

pagina op facebook

 

Citaten

Uit de Nieuwsbrief Mantelzorg haal ik tips over vergoedingen of uitjes voor mantelzorgers: heel nuttig!

Jan verzorgt zijn moeder na haar beroerte

Op de mantelzorgavonden kreeg ik veel tips van anderen. Ik sta er voor mijn gevoel nu minder alleen voor.

Henk's vrouw heeft de ziekte van Parkinson

Nieuwsberichten

Team Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning zet Katwijkse mantelzorgers in het zonnetje

15-11-2017 Persbericht 15 november 2017 Op zaterdag 11 november werden de Katwijkse mantelzorgers tijdens de Dag van de mantel... >>

Komt u langs op ons pop up spreekuur?

2-11-2017 koffie, koffie, lekker bakje koffie! Aanstaande zaterdag 4 november schenken wij koffie samen met Welzijnskwartier ma... >>

Inspiratiebijeenkomst Werk en Mantelzog

24-10-2017 Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning organiseert op dinsdag 28 november in Huys te Britten te Katwijk van 8.30 uur t... >>