Steunpunt Mantelzorg

dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 14.00 uur telefonisch bereikbaar

op 071-7600311. 

of mail naar info@mantelzorgsteunpunt.nl

 

mantelzorgconsulent Annabel Gerritsen annabel@welzijnskwartier.nl

 

 

Inloopspreekuur zonder afspraak

Elke dinsdag 10.00 -11.30 uur

Hofstraat 13 D, 2231 CR Rijnsburg

 

 
 


Bureau jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland helpt bij vragen of problemen op het gebied van opgroeien en opvoeding. Ouders en verzorgers, kinderen en jongeren tot 18 jaar, beroepskrachten en andere betrokkenen kunnen er terecht. Bureau Jeugdzorg bekijkt samen met de hulpvrager hoe hij of zij het beste kan worden geholpen. Zo nodig geeft zij een indicatie af voor gespecialiseerde jeugdzorg of AWBZ-gefinancierde zorg.

 

Indicatie voor AWBZ gefinancierde zorg (PGB of zorg in natura)

Kinderen en jongeren met psychosociale-, psychiatrische of gedragsproblemen, kunnen voor een indicatie voor AWBZ gefinancierde zorg terecht

  • met een IQ tot 85, bij het CIZ
  • met een IQ vanaf ca 85, bij Bureau Jeugdzorg
  • met een IQ tussen 80 en 85 zal er veelal overleg tussen het CIZ en Bureau Jeugdzorg plaatsvinden over wie de aanvraag in behandeling neemt.

 

Bureau Jeugdzorg

Albinusdreef 5, Leiden

071 - 523 97 40

 

J. Bergmanstraat 32, 2221 BN Katwijk

071 – 409 12 14

www.bjzzuid-holland.nl

Ontvang de NieuwsbriefBezwaarschrift voor mantelzorgers die het niet redden zonder huishoudelijke hulp

11-12-2014 Mezzo is blij met de uitspraak van de rechter dat gemeenten zonder onderzoek geen huishoudelijke hulp mogen schrappen. D... >>

Alzheimer Café Katwijk

4-12-2014 Woensdag 10 december van 19.00 tot 21.30 uur is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café in dienstencentrum De Zwanenbu... >>

Zelfhulpgroep voor partner van verslaafde

3-12-2014 De Brug biedt naast hulp aan verslaafden ook hulp aan partners van verslaafden. Zij komen bijeen in een zelfhulpgroep bi... >>

Gemeente Katwijk organiseert drie inloopbijeenkomsten over de veranderingen in de zorg!

25-11-2014 Het is u vast niet ontgaan: de gemeente krijgt er met ingang van het nieuwe jaar nieuwe taken bij. De gemeente neemt tak... >>

Leerlingen van het Andreas Collega zetten mantelzorgers in de gemeente Katwijk in het zonnetje!

18-11-2014 Leerlingen van het Andreas College zetten mantelzorgers in de gemeente Katwijk in het zonnetje! In de maand oktober... >>