Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning

 

dinsdag t/m donderdag van 9.00 - 14.00 uur telefonisch bereikbaar

op 071-4033323

of mail naar info@mantelzorgsteunpunt.nl

 

Sociaal werker mantelzorgondersteuning

Annabel Gerritsen

Email: annabelgerritsen@welzijnskwartier.nl

 

Sociaal werker mantelzorgondersteuning

Asli Filiz

Email: Aslifiliz@welzijnskwartier.nl

 

Sociaal werker mantelzorgondersteuning

Rowenda Jooren

Email: Rowendajooren@welzijnskwartier.nl

 

 

 

Inloopspreekuur zonder afspraak

Elke dinsdag 10.00 -11.30 uur

 

Bezoekadres:

Callaoweg 1

2223 AS  Katwijk

tel.: 071-4033323

 

 

 

 

 

 

 
 


werk- en verlofregelingen

Bron www.rijksoverheid.nl

 

 

Veel werkgevers en werknemers kennen de mogelijkheden op het gebied van regelingen niet of onvoldoende. Er zijn verschillende wettelijke regelingen voor mantelzorgers. Denk hierbij aan het calamiteitenverlof, kort- en langdurend zorgverlof en deeltijd werken. Hieronder een overzicht van bestaande regelingen.

Calamiteitenverlof

Dit verlof is bedoeld voor noodsituaties waarop u direct moet reageren. De werkgever betaalt uw salaris door. Lees meer

Kortdurend zorgverlof

Dit is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door. Lees meer

Langdurend zorgverlof

Wanneer u voor een langere tijd voor een zieke naaste moet zorgen, kunt u gebruik maken van langdurend zorgverlof. Lees meer

Let op: sinds 1 januari 2015 is de wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van kracht. Voor mantelzorgers is geregeld dat kort- en langdurend zorgverlof voortaan ook kan worden opgenomen bij bijvoorbeeld de zorg voor een huisgenoot, vriend of tweedegraads familielid. Voorheen kon alleen zorgverlof worden opgenomen voor een zieke partner of ouder of voor een ziek kind. Klik op lees meer bij kort- en langdurend zorgverlof voor meer informatie over de wijzigingen.

Voor een overzicht van alle maatregelen uit het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, klik hier.

Levensloopregeling

Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken. De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Lees meer

Vitaliteitssparen

In 2013 zou de vitaliteitsspaarregeling worden ingevoerd. Vitaliteitssparen was bedoeld als fiscaal voordelig sparen voor werknemers en ondernemers (ook ZZP'ers). Inmiddels heeft het kabinet-Rutte-Asscher besloten de vitaliteitsspaarregeling niet meer in te voeren.

Wet aanpassing arbeidsduur (WAA)

U kunt uw werkgever vragen het aantal uren dat u in de week werkt aan te passen. Dit kan alleen als het bedrijf minstens 10 werknemers heeft. Laat u goed informeren over de gevolgen van het aanpassen van uw werktijden. Meer informatie over de WAA leest u hier

Overige regelingen

Steeds vaker worden in cao’s afspraken gemaakt om werk en privé beter te combineren en werknemers ‘duurzaam inzetbaar’ te houden, denk aan sparen voor verlof of een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen), thuiswerken en een flexibeler personeelsbeleid. Informeer bij uw werkgever welke regelingen er zijn.

Let op: er kunnen afwijkende voorwaarden gelden in de eigen cao of in aanvullende afspraken op de cao. U kunt de cao en/of aanvullende afspraken inzien of opvragen bij de afdeling personeelszaken van uw werkgever.

Ontvang de NieuwsbriefTeam Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning zet Katwijkse mantelzorgers in het zonnetje

15-11-2017 Persbericht 15 november 2017 Op zaterdag 11 november werden de Katwijkse mantelzorgers tijdens de Dag van de mantel... >>

Komt u langs op ons pop up spreekuur?

2-11-2017 koffie, koffie, lekker bakje koffie! Aanstaande zaterdag 4 november schenken wij koffie samen met Welzijnskwartier ma... >>

Inspiratiebijeenkomst Werk en Mantelzog

24-10-2017 Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning organiseert op dinsdag 28 november in Huys te Britten te Katwijk van 8.30 uur t... >>

Dag van de mantelzorg 2017

28-9-2017 Geachte mantelzorger, Hierbij nodigen wij u van harte uit om op zaterdag 11 november a.s. aanwezig te zijn op de dag... >>